Welkom  

Algemeen

Als fysiotherapeut ben ik werkzaam vanuit zowel antroposofische als reguliere zienswijze. Dit betekent dat ik verschillende mogelijkheden heb om klachten en problemen die voor de reguliere zienswijze niet inzichtelijk zijn, toch te helpen oplossen.

Daarvoor gebruik ik verschillende therapieën, zowel vanuit de antroposofie (dat is meer dan holistisch, ritmische massage), de reguliere behandelwijzen en intuitieve therapie, (het waarnemen van de aura) zodat ik een breed scala aan mogelijkheden heb.

Fysiotherapeut

Als regulier fysiotherapeut ben ik BIG-geregistreerd en sta ik als antroposofisch fysiotherapeut geregistreerd in het register van de NVAF (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten).

Ik werk samen met artsen en therapeuten in de regio Tilburg en Breda, die ook op antroposofische grondslag werken; er worden regelmatig patiëntenbesprekingen gehouden.

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, d.w.z. dat geen verwijzing meer nodig is.

Ik heb in 1978 de opleiding fysiotherapie afgerond. Daarna ben ik op zoek gegaan naar verdieping en specialisaties, zoals sportfysiotherapie, bepaalde vormen van manuele therapie, bindweefselmassage, meridiaankleurentherapie, en ook antroposofische fysiotherapie (1992). Verder heb ik een opleiding gedaan bij een paragnost, die mij bevestigde dat ik allerlei vormen van de aura kan waarnemen.
De afgelopen jaren heb ik nog meer nascholing gevolgd: Mulligan-Concept, impingement van de schouder; antroposofische oefentherapie.

Met de scholing van het lezen van de aura,[alternatieve therapie} het waarnemen van gaten, blokkades en bulten, en kleuren, is er een goede aanvulling gekomen bij de voornoemde therapie.

Bij het waarnemen van de aura komen intenties van jouw gevoel en zielesfeer tot uiting naar jezelf en je omgeving. De uitingen kunnen zijn: buikpijn, pijn in de rug, koud onderlichaam of hand of voet. Ook gaten in je aura kunnen je doen "verdwijnen" of niet goed ge-aard zijn. Je wezen wordt gevraagd, dat jij zelf je eigen toekomst kunt aangaan.

Ik hoop vanuit zorgvuldig handelen in je zielewezen, veiligheid, verbondenheid, en aanwezigheid aan te brengen, zodat je de toekomst aan kunt gaan.