Welkom

  

Algemeen

Als fysiotherapeut ben ik werkzaam vanuit zowel antroposofische als reguliere zienswijze. Dit betekent dat ik verschillende mogelijkheden heb om klachten en problemen die voor de reguliere zienswijze niet inzichtelijk zijn, toch te helpen oplossen.

Daarvoor gebruik ik verschillende therapieën, zowel vanuit de antroposofie (meer dan holistisch, ritmische massage), de reguliere behandelwijzen en intuitieve therapie, zodat ik een breed scala aan mogelijkheden heb.

Fysiotherapeut

Als regulier fysiotherapeut ben ik BIG-geregistreerd en sta ik in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten). Als antroposofisch fysiotherapeut ben ik geregistreerd in het register van de NVAF (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten).

Ik werk samen met artsen en therapeuten in de regio Tilburg en Breda, die ook op antroposofische grondslag werken; er worden regelmatig patiëntenbesprekingen gehouden.

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, d.w.z. dat geen verwijzing meer nodig is.

Ik heb in 1978 de opleiding fysiotherapie afgerond. Daarna ben ik op zoek gegaan naar verdieping en specialisaties, zoals sportfysiotherapie, bepaalde vormen van manuele therapie, bindweefselmassage, meridiaankleurentherapie, en uiteindelijk ook antroposofische fysiotherapie (1992).

De afgelopen jaren heb ik nog meer nascholing gevolgd: Mulligan-Concept, impingement van de schouder; antroposofische oefentherapie.

Met de scholing van het lezen van de aura,[alternatieve therapie} het waarnemen van gaten, blokkades en bulten, is er een goede aanvulling gekomen bij de voornoemde therapie.

De vormen van manuele therapie volgens Mulligan-Concept passen goed in een antroposofisch behandelwijze, omdat tijdens deze Mulligan-techniek u als patiënt actief meebeweegt met het te mobiliseren gewricht, zodat u bewust bijdraagt aan uw eigen herstel.