Artikelen

In het keuzemenu rechts vindt u verscheidene artikelen.

Verteren

Hieronder een kort artikel over "Verteren".

Verteren – het voorkomen van stress door te verteren.

Als er veel op ons af komt stapelen de dingen zich op. Op een gegeven moment is er geen plaats meer om al die dingen die op ons af komen te herbergen. Dan loopt de spanning op.

Wat dan heel belangrijk is, is dat we dingen buiten onszelf kunnen zetten, of dingen in ons systeem kunnen laten verteren cq verbranden. D.m.v. ritmische massage is er een mogelijkheid om vanuit het hoofd meer naar beneden te zakken, m.a.w. naar de stofwisselingspool te komen, zodat het hoofd meer rust krijgt en vrij wordt. Het gepieker kan dan gemakkelijker stopgezet worden, het hoofd wordt minder belast. De dingen die teveel waren in het hoofd, hebben in een ander gebied hun plek gekregen, met als voordeel dat ze daar niet meer de last geven die we wel hebben als ze in ons hoofd zitten.

Door de eerder genoemde ritmische massage, die ruimte maakt in het lichaam door een stromende of ademende beweging op gang te brengen door middel van specifieke handgrepen(dingen te laten stromen of te laten ademen), kan het teveel boven naar beneden getrokken of gezogen worden tot in een gebied beneden, zodat er ruimte komt in het hoofd.

Kinderen die te wakker zijn in hun hoofd, kunnen door de ritmische massage naar beneden geholpen worden, waardoor het te wakkere hoofd dromerig wordt. Hetgeen de ouders en anderen in de omgeving het kind aanreiken, komt dan meer in de vertering, in de stofwisselingspool.