Antroposofische fysiotherapie bij hooggevoeligheid voor kinderen en volwassenen

 

Wat is hooggevoeligheid (HSP)?
Neemt u ook zoveel waar? Ziet u altijd alles in uw omgeving? Bent u snel afgeleid? Hebt u moeite met concentreren?
Trekt u zich de narigheid van anderen erg aan?
Hebt u snel last van moeheid en van allerlei pijnen waar geen duidelijke oorzaak voor is?

Waarschijnlijk bent u dan iemand waarop de term HSP van toepassing is: een Highly Sensitive Person, ofwel een hoog-gevoelig mens.

Het heeft veel voordelen, erg gevoelig te zijn: je kunt je medemens goed aanvoelen, je neemt veel dingen waar wat vaak handig is.
De nadelen wegen echter vaak zwaarder dan de voordelen.
Door de onopzettelijke alertheid die je altijd hebt, is er grote kans dat je jezelf uitput. Door het bezig zijn met die ander kom je al gauw te weinig aan jezelf toe.
Emoties en zorgen van de ander neem je teveel in jezelf op.

Wat is eraan te doen?
Hoe kun je ervoor zorgen nìet zo uit te vloeien in je omgeving? Hoe kun je leren, je eigen gestalte te behouden, je eigen vorm te handhaven in die buitenwereld waar je zo in wordt opgezogen?

Het is de kunst, je eigen innerlijk  te versterken, je grenzen te leren kennen en bewaken.
Hoe kun je dit bereiken?

Mogelijkheden van de antroposofische fysiotherapie
Door middel van training op verschillende lagen, d.w.z. op fysiek niveau, op vitaliteits- en gevoelsniveau, kun je leren je grenzen van binnen naar buiten en die van buiten naar binnen te bepalen en te gaan bewaken. Om ervoor te zorgen dat je grenzen niet te star worden, kun je leren er als het ware ‘ademend’ mee om te gaan.
Door je bewust te worden van hoe je je zintuigen gebruikt, 
kun je leren ervaren  hoe ver je ‘buiten jezelf hangt’. Vervolgens zijn er oefeningen om te leren ‘binnen jezelf’ te blijven.

Behalve met oefeningen werkt de antroposofisch fysiotherapeut met behulp van ritmische massage aan het leren kennen van de eigen grenzen. En dan is er een heel scala aan oefeningen om die grenzen te leren bestendigen en bewaken, om te leren in jezelf in plaats van buiten jezelf te leven.

Holistische geneeswijze
De antroposofische fysiotherapie is gericht op heel de mens, het is bij uitstek een holistische geneeswijze. Er wordt gestreefd naar een ruimer zelfbewustzijn, meer zelfkennis en zelfrealisatie.
De therapeut is hierbij degene die de helpende hand biedt, die oefeningen aanreikt en adviezen geeft. Het echte werk wordt door uzelf als mens-op-weg gedaan!

Speciaal voor kinderen
Ook voor baby’s, peuters en jongere kinderen die kampen met hooggevoeligheid biedt de antroposofische fysiotherapie mogelijkheden tot afname van de klachten die het gevolg zijn van       
deze constitutie. Zo zijn er bepaalde ritmische massages om de hypergevoeligheid zo af te dekken dat het kind er minder last van heeft. Voor het wat oudere kind kunnen ook op het kind afgestemde oefeningen gegeven worden.
Daarnaast kunnen aan de ouders opvoedingsadviezen gegeven worden.Het is van groot belang dat de ouders grenzen stellen en beslissingen nemen. Zij mogen vooral niet het kind voor keuzes stellen waar het geen raad mee weet.