Antroposofische fysiotherapie voor kinderen met hooggevoeligheid

Neemt uw kind ook zoveel waar? Ziet hij of zij altijd alles in zijn/haar omgeving? Is hij/zij snel afgeleid?Trekt hij/zij zich de narigheid van anderen erg aan?
Heeft hij/zij snel last van moeheid, van buikpijn, van leer- en/of slaapstoornissen, gedragsstoornissen en/of allergieën?Wordt uw kind misschien ook gepest?
Waarschijnlijk is op uw kind dan de term HSP van toepassing: een Highly Sensitive Person, ofwel een hoog-gevoelig mens.

Zichzelf kwijt
Het heeft voor volwassenen veel voordelen, erg gevoelig te zijn: je kunt je medemens goed aanvoelen, je neemt veel dingen waar wat vaak handig is.
De nadelen wegen echter – en zeker bij kinderen – meestal zwaarder dan de voordelen.
Door de onopzettelijke alertheid die het kind altijd heeft, is er grote kans dat het zichzelf uitput. Door het bezig zijn met de ander, met de buitenwereld, komt het kind al gauw te weinig aan zichzelf toe. Emoties en zorgen van de ander neemt het teveel in zich op. Het ontbreken van een duidelijke grens tussen de eigen binnenwereld en de wereld buiten schept voor het kind een voortdurende moeilijke leefsituatie.

Wat kun je als ouder en therapeut hieraan doen?
Hoe kun je ervoor zorgen dat het kind nìet zo uitvloeit in de omgeving? Hoe kun je het kind leren, zijn eigen gestalte te behouden, zijn eigen vorm te handhaven in die buitenwereld waar het zo in wordt opgezogen?

De antroposofische fysiotherapie biedt veel mogelijkheden om hooggevoelige kinderen te helpen.
Bij wat oudere kinderen wordt met behulp van ritmische massage gewerkt aan het leren kennen van de eigen grenzen. Ook is er voor hen een heel scala aan oefeningen om die grenzen te leren bestendigen en bewaken, om te leren in zichzelf in plaats van buiten zichzelf te leven.

Voor baby’s, peuters en jongere kinderen die kampen met hooggevoeligheid biedt de antroposofische fysiotherapie andere mogelijkheden tot afname van de klachten die het gevolg zijn van deze constitutie. Er zijn bepaalde vormen van ritmische massage om de hooggevoeligheid zo af te dekken dat het kind er minder last van heeft. De grens tussen binnen en buiten kan op deze manier versterkt worden.
Daarnaast kunnen aan de ouders opvoedingsadviezen gegeven worden.
Het is van groot belang dat de ouders grenzen stellen en beslissingen nemen. Zij mogen vooral het kind niet voor keuzes stellen waar het geen raad mee weet. Het kind krijgt pas een gevoel van veiligheid wanneer de volwassenen de beslissingen nemen, de keuzes maken waar het zelf nog niet aan toe is. Een te grote mate van vrijheid is voor deze kinderen bedreigend en zal hun klachten doen verergeren.
Een duidelijke structuur en regelmaat geven het hooggevoelige kind de kaders waarbinnen het zich veilig kan voelen en een vorm van innerlijke stevigheid kan ontwikkelen.


Adriaan Vervloet, antroposofisch fysiotherapeut,
intuïtief therapeut
website: www.vervloetfysiotherapie.nl www.awvervloet.nl

Jan Tinbergenlaan 29
5056 WC Berkel Enschot
06-13626380

Sophiastraat 25
4811EH Breda
06-13626380