Het leren kennen en verzorgen van het innerlijk kind

 

In therapeutenland wordt de laatste tijd steeds meer gewerkt met het zogenaamde “ínnerlijk kind”. Ieder van ons heeft wel deuken en wonden opgelopen in zijn jeugd, bij ieder van ons is het innerlijk kind gekwetst. En bij velen zijn die trauma’s, die wonden, nog niet geheeld.

Veel mensen zijn zich niet bewust van het bestaan van hun innerlijk kind, en soms al helemaal niet van diens pijn. Vaak hebben zij veel klachten, zowel lichamelijk als psychisch, onbegrepen pijn bijvoorbeeld of klachten die steeds terugkeren – klachten die hun oorsprong hebben in de nog steeds bestaande, onverwerkte verwondingen die zij als kind hebben opgelopen. Of zij voelen zich vervreemd van zichzelf, alsof ze geen contact met zichzelf kunnen maken. 

En ook zijn er mensen die wel degelijk weten dat zij zo’n stuk in zich hebben maar niet geloven dat er nu, nu zij volwassen of misschien zelfs al op leeftijd zijn, nog iets aan te doen valt. Hoewel zij er wel veel, misschien zelfs heel veel, last van hebben.

Als fysiotherapeut heb ik een methode ontwikkeld om contact te maken met dit kind dat in veel  patiënten leeft.
Vaak richt ik de behandeling, de massage, uitdrukkelijk op dit kind – dat deel van de mens dat dan eindelijk gezien wordt, serieus genomen wordt, de aandacht krijgt die het destijds niet of onvoldoende kreeg. 
Terwijl het kind deze verwarmende massage krijgt, kan er ook gepraat worden. Dikwijls krijg ik ingevingen, waardoor mij duidelijk wordt wat het belangrijkste thema is van het “kind” dat daar naar voren is gekomen. Het feit dat het trauma van dit deel van de patiënt zo zichtbaar wordt, is het begin van een bewustwordings- en genezingsproces. Dan blijkt ook dat verschillende klachten in het heden met het nog niet meegegroeide innerlijk wezen te maken hebben
De volwassene moet vaak nog leren, het kind in zichzelf te respecteren. Misschien werd hij/zij als kind niet gerespecteerd door zijn/haar ouders – des te  wezenlijker is het dan dat de persoon zijn/haar innerlijk kind in hoge mate respecteert. 

In de therapie is veiligheid een onmisbare kwaliteit. Wanneer de patiënt zich niet veilig voelt, zal het innerlijk kind zich zeker niet laten kennen. Aangezien veel mensen, vooral vrouwen, minstens één innerlijk kind hebben dat te maken heeft gehad met misbruik of geweld, is vooral veiligheid op dat gebied essentieel. Om die reden behandel ik vrouwen bij wie ik vermoed dat iets dergelijks gespeeld heeft, bij voorkeur door de kleren heen. Ik vraag hun of het misschien veiliger voelt om de kleren aan te houden. Ook dan kan er gemasseerd worden – en dan kan de patiënte zich haar innerlijke kind(eren) en wat er met hen is gebeurd in het verleden,  bewust worden.

Meestal is er sprake van meerdere innerlijke kinderen, allen van een verschillende leeftijd. Allen zijn ze tekortgekomen, gewond, gekwetst. Allen behoeven ze aandacht, liefde. Alleen dan kan hun probleem gezien en verwerkt worden. De klachten van de volwassene die deze innerlijke kinderen met zich mee draagt, verdwijnen naarmate er meer pijn van de innerlijke kinderen wordt verlicht.

Innerlijk blij worden
Wij kunnen pas weer zo licht en blij worden als een kind, wanneer wij ons eigen innerlijk kind of kinderen hebben verlost van de pijn, verdriet, angst, eenzaamheid, woede die het geleden heeft of die ze geleden hebben.