Wat is antroposofische fysiotherapie

Fysiotherapie op antroposofische grondslag is gericht op het bewustmaken en ontwikkelen van het zelfgenezende vermogen van de mens, die zelf een bijdrage kan leveren aan de eigen genezing.
Met behulp van de specifieke toevoegingen vanuit de antroposofische geneeskunde hebben mensen met bepaalde klachten, die met de gebruikelijke fysiotherapie niet over gaan, een grotere kans op herstel.
Er zijn veel lichamelijke klachten die hun oorsprong hebben in verborgen of verstopte emoties en/of onverwerkte ervaringen. Ook spanningen, stress, kunnen zich uiten in lichamelijke klachten. Dat zijn redenen waarom u als totale mens benaderd wordt – een holistische benadering.
Antroposofische fysiotherapie kan zowel bij volwassenen als bij kinderen met zeer uiteenlopende klachten worden toegepast.
Een behandeling kan bestaan uit   ritmische massage, warmtepakkingen, orgaaninwrijvingen en/of oefentherapie.

Ritmische massage
De arts en masseuse Ita Wegman heeft aan het begin van de vorige eeuw – met aanwijzingen van Rudolf Steiner – de ritmische massage ontwikkeld.
Ritmische massage is gericht op het in beweging brengen van genezende krachten in het menselijk organisme. Er wordt gebruik gemaakt van strijkingen en knedingen in bepaalde patronen op het lichaam om zodoende blokkades in het levenslichaam op te lossen.
De verschillende handgrepen die worden toegepast hebben elk hun eigen kwaliteit. Deze kan stromend zijn, verwarmend, ondersteunend, omhullend, afleidend of in-beweging-zettend. De handgrepen worden zo uitgevoerd dat deze kwaliteiten daarin worden gelegd. Dit betekent dat een kneding een stromende kwaliteit kan hebben, een verwarmende, een omhullende, enzovoorts.

Oefentherapie
De oefentherapie is vooral gericht op fysieke klachten. Er kunnen rek- en spierversterkende oefeningen gedaan worden en oefeningen ter verbetering van de houding en beweging.
Daarnaast wordt oefentherapie op antroposofische grondslag toegepast om bepaalde gebieden in het lichaam wakker te maken. Hierdoor kunnen onbewuste processen beter onderkend worden en zodoende tot bewust-hanteerbare processen worden omgevormd.
Bij deze vorm van oefentherapie worden o.a. ademhalings-, spannings-, ontspannings-, evenwichts- en aandachtsoefeningen gedaan. Zo kan bijv. een bepaalde evenwichtsoefening de aandacht, het bewustzijn, naar de benen en de voeten brengen, waarvan een wakker-worden van de onderste ledematen het gevolg is; hierdoor kan een betere stabiliteit tot stand komen ter voorkoming van enkelverzwikkingen of van verkramping in de nek.

Verloop van een behandeling
Een behandeling begint met een kort gesprek om informatie of bevindingen uit te wisselen. Daarna vindt ofwel een ritmische massage plaats, meestal op de rug, en/of één of meer van de andere behandelmethoden.
Na afloop van de massage rust de patiënt ongeveer 20 minuten. Dit is nodig om het op gang gebrachte ritmische proces dieper in te laten werken. Hierbij wordt meestal een warmtepakking op de rug, voeten of buik aangebracht. Een warmtepakking geeft een extra impuls, waarmee een verbindend of afleidend effect bereikt wordt. Nekklachten bijvoorbeeld kunnen worden afgeleid door een warmtepakking op de kuiten en/of voeten.

Resultaat
Bewustwording van allerlei processen in het lichaam en van het verband tussen emotionele disharmonie en lichamelijke klachten. Het bewustworden en activeren van het zelf-genezende en zelf-regulerende vermogen van de mens.

Welke klachten zijn te behandelen?
Naast de voor gewone fysiotherapie gebruikelijke klachten komen voor de antroposofische fysiotherapie ook velerlei andere klachten in aanmerking zoals: vermoeidheid, burn-out, borderline-klachten, slaapstoornissen, depressieve klachten, angsten, ontreddering, gevoel van desoriëntatie, andere emotionele disharmonie, emotioneel-traumatische ervaringen uit het verleden.

Waarom antroposofische fysiotherapie?
Een behandeling bij een antroposofisch therapeut is een keuze en hoeft niet pas gemaakt te worden als de reguliere fysiotherapeut de klacht niet afdoende kan behandelen.
Veel mensen zien hun lichaam en ziel als een geheel en willen – als zij een klacht hebben – niet alleen de klacht (d.i. het gevolg) laten behandelen. Zij willen ook de oorzaak ervan ontdekken en daar biedt de antroposofische fysiotherapie alle ruimte toe.
Er wordt ook manuele therapie toegepast en wel zó, dat de eenheid van de mens gewaarborgd is.

De behandelaar: Adriaan Vervloet
Ik heb de reguliere opleiding fysiotherapie gedaan en daarna diverse andere opleidingen, zoals manuele therapie, meridiaankleuren-therapie en vooral antroposofische fysiotherapie.
Vanzelfsprekend vindt er voortdurend nascholing plaats om de kwaliteit van de therapie hoog te houden en om opgenomen te blijven in het kwaliteitsregister van het KNGF

Jan Tinbergenlaan 29
5056 WC Berkel Enschot  
06 13626380

Therapeuticum Meander
Sophiastraat 25
4811 EH Breda
tel. 06 13626380

w.awvervloet.nl

website: www.vervloetfysiotherapie.nl

Behandeling volgens afspraak.
Vergoedingen van 100% tot 50% door verzekeraars.
Direct toegankelijke fysiotherapie,
dat wil zeggen: er is geen verwijzing nodig.

Indien nodig kan ook aan huis behandeld worden.