Werkwijze

Fysiotherapie vanuit holistische zienswijze

Een pijnklacht staat nooit alleen. Er kunnen vanuit verschillende lagen blokkades, spanningen en zwaktegebieden ontstaan die leiden tot pijn, onvermogen om te bewegen, zwakte, verkrampingen, en ook koudesensatie in een ledemaat, slapeloosheid, buikpijnen, duizeligheid, hoofdpijnen enzovoorts (hier verwijs ik naar de artikelen waarin diverse andere beelden uiteengezet worden).

Ik werk zonder apparatuur, ook niet met fitness-apparatuur, omdat de ervaring leert dat het werken met dit soort apparaten blokkades kan opleveren in het vitaliteitslichaam, het warmtelichaam en de aura.

Het doel van de behandelingen is niet alleen pijnvermindering, het welbevinden vergroten, harmoniseren, maar ook het stimuleren van de innerlijke, persoonlijke groei. Dit maakt dat de kans dat dezelfde of een andere klacht terugkomt, afneemt.

Hoe gaat een behandeling?

Tijdens de eerste behandeling wordt een anamnese afgenomen en onderzoek gedaan, en dit niet alleen op basis van lichamelijke klachten, maar ook emotionele klachten worden erbij betrokken. Er wordt ook een proefbehandeling gegeven om van beide kanten te weten hoe dat voelt.

Bij een tweede of derde behandeling vindt meestal eerst ritmische massage plaats, desgewenst door de kleren heen (dit voelt voor velen veiliger). Daarna vindt er, afhankelijk van de klacht, een rustfase plaats van maximaal 30 minuten. Een warmtepakking met bijenwas of andere natuurlijke substantie (zeezout of kersenpitten) kan in de rustfase worden aangebracht. Ook oefeningen, met name bewustwordingsoefeningen en gesprekken/adviezen behoren vaak tot een behandeling.

Alternatieve therapie.

Bij de alternatieve therapie wordt de aura gescand waarbij bulten, gaten, blokkades, verkrampingen, emotionele pijnen en warmte en hitte in de vragende vorm worden benoemd. Dit laatste om de processen vrij te houden door daar een vraag over te stellen en niet een oordeel te geven.